Tetris nedir?

Tetris nedir?

Eğitim öğretimde önceleri öğretmen merkezli yaklaşım ağırlıklı iken son yıllarda öğrenci merkezli yaklaşıma bir geçiş gözlenmektedir. Öğretmen merkezli yaklaşımda; öğretim elemanı ne öğreteceğine, nasıl öğreteceğine, nasıl değerlendireceğine karar vermekte, ders tanımları öğrencinin kazanacaklarına odaklı olarak değil içeriğe bağlı olarak yapılmaktadır. Oysa öğrenci merkezli yaklaşım; programın ya da modülün sonunda öğrencilerin kendilerinden beklenilen yeterliliklerden neleri yapabildikleri ile ilgilenmektedir. Bundan dolayı bu yaklaşıma “kazanım merkezli yaklaşım” denilmektedir. TETRİS kazanım merkezli yaklaşım ile hazırlanmış KAZANIM TAKİP SİSTEMİ’nin adıdır. TETRİS içerikleri hazırlanırken; Öğretim süreçleri ile Ölçme ve değerlendirme arasında ilişki kurularak hazırlanmıştır. Öğrenme kazanımlarının hepsi kesinlikle ölçülebilir olmasına, bir başka deyişle soruların öğrencinin öğrenmesinin test edilebileceği şekilde yazılmalmasına özellikle dikkat edilmiştir. Ögrenciye nasıl daha zor sorabilirim mantığı ile degil öğrenci tarafindan konunun ne kadarının öğrenilmiş ne kadarınin eksik öğrenilmiş ya da hiç öğrenilmemiş oldugunu ölçmeyi amaçlayan TETRİS KAZANIM TAKİP MODÜLLERİ bu yönüyle TAM ÖĞRENME MODELİ’ne birebir uygundur.