Ayt

Ayt

Sayısal bölüm öğrencileri için 8 adet Matematik-Türkçe ve 8 adet Fen Bilimleri modülü, Eşit Ağırlık Bölümü öğrencileri için 8 adet Matematik - Edebiyat ve 8 adet Sosyal Bilimler modülü olmak üzere 16 adet planlanmıştır.

Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Tarih - Coğrafya
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Felsefe
Fizik - Kimya
Biyoloji


Ölçme ve Değerlendirmede AYT soru adetleri, süresi, puanlaması esas alınmıştır.